شرایط و مدارک ویزای شینگن2020

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن2020

مدارک هویتی:

شناسنامه –2 قطعه عکس رنگی به ابعاد 4.5*3.5(عکس نباید با عکس پاسپورت شما یکی باشد  و 80درصد عکس را چهره تشکیل دهد.)

برای خانم های متاهل و یا فرزندان زیر 18 سال مجوز خروج از کشور به همراه شناسنامه در صورت عدم همراهی همسر و یا پدر در سفر(مدارک هویتی پدر:شناسنامه)

اشتغال به تحصیل فرزندان محصل و یا دانشجو

مدارک توریستی:

پاسپورت (جدید + ویزاهای شنگن در پاسپورت قدیمی+صفحه اول پاسپورت قدیمی)همچنین اعتبار پاسپورت باید حداقل هفت ماه بعد از تاریخ درخواست روادید باشد.

مدارک ملکی:

سند ملکی به نام شخص –اجاره نامه به نامه شخص

مدارک شغلی:

هرچیز که نشان دهنده منبع درآمد مسافر در ایران باشد.

پروانه کسب – جواز کسب – جواز و پروانه فعالیت – روزنامه رسمی –گواهی اشتغال به کار و یا تحصیل با سربرگ و مهر-قرارداد کار با شرکت محل کار

کارفرمایان آخرین لیست بیمه پرسنل با مهر شرکت و شعبه– برگ پرداخت مالیات مربوط به فعالیت شرکت

کارت نظام پزشکی یا نظام مهندسی – پروانه نظام پزشکی یا نظام مهندسی

حکم کارگزینی – فیش حقوقی) 3ماه آخر)– اشتغال به کار –سابقه بیمه تامین اجتماعی(گزارش باید به روز و مهر شده باشد)

وکلا (پروانه وکالت – اشتغال به کار)

مدارک مالی:

گردش حساب سه ماه آخر به لاتین (کلیه صفحات دارای مهر لاتین بانک مربوطه باشد.)

تمکن مالی (سپرده مالی) ترجیحا مبلغ پنجاه میلیون تومان به بالا به یورو(دارای مهر لاتین و برجسته)

دارایی های مازاد : برگ سهام – گواهی دارایی ها به صورت طلا نزد بانک

کپی رنگی از صفحه اول پاسپورت-کپی رنگی ویزاهای شنگن قدیمی و صفحه اول پاسپورت قدیم

88 یورو ورودی سفارت در صورت داشتن وقت عادی و یا 128یورو در صورت داشتن وقت وی آی پی که به هنگام انگشت نگاری در VFS از مسافر دریافت میشود.